Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Valcea

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea are misiunea de relansare şi modernizare a pomiculturii româneşti şi în special a celei din zona de influenţă (Oltenia şi zonele adiacente), prin dezvoltarea cunoaşterii, pe baza cercetărilor avansate în pomicultură, cu scopul accelerării procesului de integrare în spaţiul socio-economic al Uniunii Europene şi asigurarea unei competitivităţi reale a cercetării şi produselor pomicole.

Cercetare fundamentală :

– cunoaşterea mecanismelor genetice de transmitere a caracterelor la plantele pomicole;
– studiul şi utilizarea variabilităţii genetice cu ajutorul markeri-lor moleculari, morfologici, fiziologici şi biochimici la plantele pomicole;
– ameliorarea genetică a soiurilor şi portaltoilor de nuc, alun, castan şi prun;
– identificarea, colectarea, evaluarea, utilizarea şi conservarea resurselor genetice în Colecţii naţionale la Prunus, Juglans, Corylus şi Castanea;

Cercetare aplicativă:

– modernizarea şi eficientizarea înmulţirii plantelor pomicole din categorii
biologice superioare, inclusiv prin folosirea biotehnologiilor moderne;
– reabilitarea resurselor naturale din Oltenia în vederea stabilirii
microzonelor optime de cultură pentru o dezvoltare durabilă;
– evaluarea, diagnosticarea şi eliberarea de patogeni a materialului biologic
pomicol;

– stabilirea de tehnologii moderne, integrate şi ecologice pentru cultura plantelor pomicole;
– evaluarea soiurilor şi portaltoilor în vederea stabilirii sortimentelor zonale valoroase şi competitive pentru Piaţa Europeană;

Dezvoltare tehnologică:

– modernizarea producerii materialului săditor pomicol certificat;
– dezvoltarea infrastructurii proprii (laboratoare de cercetare modernă);
– elaborarea documentaţiei pentru autorizarea laboratoarelor de analiză genetică, analiză virotică şi analiza calităţii produselor la plantele pomicole;
– avizarea proiectelor de înfiinţare plantaţii pomicole;

Transfer tehnologic:

– prin proiecte de înfiinţare plantaţii pomicole moderne şi durabile;
– asigurare material săditor de calitate superioară – certificat şi C.A.C. (Conformitas Agraria Comunitatis), prin consultanţă în exploataţii pomicole;
– articole ştiinţifice şi tehnice şi cărţi de specialitate în domeniul pomiculturii;
– articole de popularizare, apariţii radio – TV.

  • Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura
  • Localitatea: Râmnicu Vâlcea
  • Adresa: Calea lui Traian, 464, judetul Vâlcea,
  • Telefon: 0250 740 885
  • Mail: scdpvalcea@yahoo.com

 

Pepiniera elibereaza certificat fitosanitar.

651 Vizualizari

Un comentariu la „Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Valcea”

Lasă un comentariu